fbpx

Učit se živému zemědělství

Centrum Konipas spojuje produkční biofarmu, inovativní využití koní v zemědělství a školící centrum pro začínající zemědělce. 

Ekologická farma

Konipas je součástí Farmy Lukavy –  ekofarmy se zaměřením na produkci zeleniny, která zásobuje 70 rodin formou komunitou podporovaného zemědělství.

Vzdělávací centrum

Hlavní náplní centra je vytvořit prostor pro začínající zemědělce, aby získali sebedůvěru i veškeré potřebné dovednosti pro založení vlastní ekologické farmy.

Sociální zemědělství

Konipas se stane místem, kde se budou setkávat lidé s různými potřebami, zvířata a rostliny ve vzájemné spolupráci a tvorbě. V rámci projektu centrum nabídne pracovní místa pro osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

Někdy je potřeba udělat ve svém životě změnu. Obtížný přístup k půdě v místě, kde jsme řadu let hospodařili i celková únava nás dovedla k rozhodnutí ukončit provoz faremní mlékárny a chov dojných ovcí na farmě Lukava. Po 15ti letech intenzivního zápřahu přišly dva roky odpočinku, přemýšlení, cestování a navazování nových kontaktů. Vyústěním byl restart farmy Lukava a vznik projektu vzdělávacího Centra Konipas.

Ke konceptu vzdělávacího Centra Konipas přispěly naše předchozí zkušenosti z provozu malé farmy, inspirace ze zahraničí (např. dlouhodobé stáže na farmách v Kanadě či model inkubačních farem ve Francii) a v neposlední řadě chuť vytvořit něco udržitelného, co přinese užitek i dalším lidem a bude mít přesah za hranice naší farmy. Našli jsme spojence a parťáky v Nadaci pro půdu a Asociaci místních potravinových iniciativ. A věříme, že najdeme parťáky i ve vás. – Jana a Martin Rosenbaumovi z farmy Lukava
Cíle:
– Vybudovat malý agroekologický ekonomicky stabilní podnik s produkcí zeleniny a ovoce s odbytem v komunitou podporovaném zemědělství (KPZ), který využívá k práci na farmě převážně koně.
– Vytvořit podmínky pro dlouhodobé učňovské pobyty a propojovat se s dalšími ekologickými farmami.
– Vytvořit krásné místo s bohatou biodiverzitou jako směr ekologického hospodaření budoucnosti.
PLÁNY DO BUDOUCNA

Jaké to na Konipasu bude?

Konipas je volně inspirován inkubačními farmami ze zahraničí. Snažíme se vytvořit učící se prostor pro začínající zemědělce, kteří budou mít veškeré zázemí, mentory i půdu pro to, aby se naučili prakticky i teoreticky provozovat ekologickou farmu malé rozlohy.

ZÁZEMÍ PRO STÁŽISTY

Hlavní budova bude obsahovat čtyři bytové jednotky jako ubytování pro stážisty.

KUCHYNĚ

Kuchyně bude sloužit ke zpracování produktů z farmy a  bude poskytovat 1-2 pracovní místa pro osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

PODPORA BIODIVERZITY

Od roku 2021 probíhá na pozemcích Centra Konipas první fáze proměny 16 hektarů louky na multifunkční ukázkovou krajinu, která bude podporovat biodiverzitu a život v půdě. Vysazujeme meze a alej, zakládáme ovocný sad a vracíme do krajiny vodu, budujeme tůň.

STÁJ A PŘÍSTŘEŠEK

V plánu je postavit zemědělský přístřešek, který bude sloužit jako dílna, chlazený sklad zeleniny a uložení zemědělské techniky. Další zemědělskou budovou je stáj pro zemědělská zvířata, zejména koně.

Vznik vzdělávacího Centra Konipas je běh na dlouhou trať. Začali jsme v roce 2018 a předpokládáme, že v plném provozu bude Konipas v roce 2025.

Provoz stážování

Zemědělské zázemí

Ubytování pro stážisty
SOUČASNOST

Jak to na Konipasu vypadá nyní?

Neustále podnikáme kroky, abychom se konečnému cíli přiblížili. Do příprav zapojujeme místní komunitu, i podporovatele z větších dálek.

PŘIPRAVENÉ POLE

V roce 2020 jsme pole zorali koňmi, zaseli zelené hnojení a tento rok na něm budou již stážisté pěstovat brambory a další zeleninu.

PROZATIMNÍ UBYTOVÁNÍ

Protože ubytování pro stážisty – tj. hlavní budova je nejnákladnější část projektu, pořídili jsme obytné maringotky jako prozatimní ubytování.

FAREMNÍ PLÁN VÝSADEB

Ve spolupráci se Stanislavem Mudrou vznikl faremní plán všech výsadeb a krajinných prvků pro podporu biodiverzity.

FINANČNÍ PLÁN

Potřebovali jsme také vědět, zda se centrum svou produkcí zeleniny uživí. Ve finančním plánu nám pomohl Klaus Struber, expert na ekonomiku komunitou podporovaného zemědělství.

Podpořili nás

Na výsadby a krajinné úpravy ,,Zvyšování ekologické stability na pozemcích Centra Konipas“ přispěli:

  • Dotační fond Libereckého kraje: 476 246 Kč (2021-2024)
  • Ministerstvo životního prostředí, AOPK, program POPFK: 240 975 Kč (2021-2022)
  • Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika, grantový program Zelené oázy: 68 652 Kč (2022)
  • Dárcovská kampaň Nadace Pro půdu: 25 000 Kč (2021) 58 100 Kč (2022)

Na rozvoj Centra Konipas, Budování Konipasí komunity přispěli:

  • Nadace pro půdu (každoroční příspěvek na provoz, dárcovské kampaně)
  • Farma Lukava, s.r.o. (pečuje o výsadby a pozemky Centra Konipas, připravuje a financuje podklady pro stavební řízení, vložila do projektu půdu)
  • Nadační fond ZeměKvět  300 000 Kč (2023)
  • Nadace Partnertsví (program Reclaim Our Civil Space)
  • Nadace OSF (program Stronger Roots)

Přidejte se k proměně českého zemědělství a zapojte se jednou z následujících cest:

PŘIHLÁSIT SE NA STÁŽ

PŘIHLÁSIT SE

ODEBÍRAT PRODUKTY Z FARMY

STÁT SE ČLENEM KPZ

DAROVAT NA ROZVOJ PROJEKTU

STÁT SE DÁRCEM

Chcete se stát partnerem projektu?

S kým se v projektu potkáte?

Jana Rosenbaumová

ředitelka Centra Konipas, farmářka

jana@lukava.net 728 540 612

Martin Rosenbaum

člen správní rady za farmu Lukava, farmář

martin@lukava.net 731 116 551

Jan Valeška

člen správní rady  za Nadaci Pro půdu

valeska@nadacepropudu.cz

774 683 833

Alena Wranová

členka správní rady za AMPI

alena@asociaceampi.cz

777 671 806

Na projektu spolupracují