fbpx

Centrum Konipas je v plném provozu, zatím bez budov

Centrum Konipas má za cíl nabízet praktickou výuku lidem, kteří si chtějí založit vlastní rodinnou farmu. Od nápadu na papíře uběhly tři roky a centrum pilotně vyzkoušelo většinu plánovaných aktivit. Za tu dobu se nadační pozemky proměnily v sad a pole, na Konipasu pobyli tři zemědělští stážisté, pořádalo se tu několik setkání Farmářské školy a navázala se spolupráce s místním sociálním podnikem i střední školou. Přestože zatím chybí hlavní budova centra s ubytováním a zemědělská stodola se zpracovnou, Konipas již nyní plní svůj účel coby regionálního centra pro ekologické zemědělství, místní komunitu i biodiverzitu.

,,Konipasí mládě se líhlo pomalu a rozvážně, od první myšlenky na vzdělávací centrum s ukázkovou agroekologickou farmou uplynuly téměř tři roky. Usilí, nadšení, práce a čas, který do projektu vložily jednotlivé zakladatelské organizace přineslo první ovoce. Na původních 16 ha louky je dnes již vysázen sad, lipová alej a jedna ze tří plánovaných mezí, vznikly tu dvě tůně, je zde 1,5 ha pole, na kterém se druhým rokem pěstuje zelenina, nechybí zázemí pro stážisty, voda ani elektrika, “ jmenuje ředitelka centra Jana Rosenbaumová.

V roce 2021 bylo Centrum Konipas založeno i právně jako zapsaný ústav se třemi zakladateli – Farma Lukava, AMPI a Nadace Pro půdu. Rodinná Farma Lukava manželů Rosenbaumových zajišťuje provoz na místě, Jana Rosenbaumová je ředitelkou centra. Konipas funguje v úzké spolupráci s Lukavou – zemědělští stážisté se učí i na pozemcích a s vybavením Lukavy, zelenina a další produkty se prodávají jednotně z obou míst formou komunitou podporovaného zemědělství. Asociace AMPI pak zajišťuje vzdělávací rámec a koordinaci zemědělských učňů prostřednictvím Farmářské školy. Nadace Pro půdu koupila na počátku zemědělské pozemky pro centrum a částečně pomáhá spolufinancovat jeho provoz a šířit povědomí o jeho existenci. 

Ambiciózní plán poskytnout každoročně zemědělskou stáž 4 učňům, vzdělat 120 zájemců o ekozemědělství, nabídnout prožitek kontaktu s půdou 60 osobám se speciálními potřebami a nabídnout praxi 20 studentům střední hospodářské a lesnické školy se daří plnit již z poloviny, přestože Centrum Konipas je v provozu teprve od minulého roku. Rozvoj projektu nyní brzdí zejména chybějící budova výukového centra, která bude zahrnovat i ubytování pro stážisty, a stodola se zpracovnou zemědělských plodin. 

,,Máme stavební povolení na dvě zemědělské budovy a téměř připravenou dokumentaci pro stavební povolení budovy Centra a ubytování. Máme podporu obce i Libereckého kraje. Sháníme finance na realizaci stavebního záměru, aby mohlo Centrum svoji činnost plně rozvinout. Získání peněz a realizace těchto stavebních záměrů budou velké úkoly na nejbližší roky. Věřím, že když do tohoto úkolu půjdeme s takovou vervou jako doposud, vše se podaří a Konipasí mládě brzy poletí,” dál pokračuje Jana Rosenbaumová.

Pokud byste porovnali pozemky Konipasu před třemi lety a nyní, uvidíte první zárodky ukázkové multifunkční zemědělské krajiny, která podporuje biodiverzitu a život v půdě. Oproti dřívější druhově chudé a rozlehlé louce se na pozemcích dnes nachází ovocný sad, pastvina pro krávy, pole, remízky a tůňky. Plán je postupně vysázet 2000 stromů a keřů, z toho polovina je již zasazena. Dřeviny pomohli vysázet dobrovolníci i studenti z místní střední školy a naleznete mezi nimi nejen různé odrůdy jabloní či peckovin, ale i exotičtější druhy, jako jsou arónie či muchovníky. 

Na poli letos rostly brambory, cibule a česnek. Na místě se ještě plazí dýně a zvětšuje své kořeny krmná řepa. Tyto plodiny doplňují meziplodiny pohanka, svazenka a čirok Ruzrok. Pole je obhospodařováno koňmi s co největším ohledem na půdní úrodnost.