fbpx

Situace začínajících zemědělců v zahraničí

Podle sborníku mezinárodního hnutí Access to Land tíhnou začínající zemědělci v Belgii k malozemědělství, které nevyžaduje velké investice do začátku. Často prodávají formou komunitou podporovaného zemědělství nebo samosběrem a spolupracují s dalšími zemědělci kvůli společné propagaci. Komunitou podporované zemědělství je forma prodeje přímo spotřebiteli, který si předplatí produkci u farmáře na celou sezónu dopředu a nabízí jim tak spolupodílení se na rizicích spojených s klimatickými podmínkami a nejistotami v začátcích.

 Ve Francii 10% začínajících zemědělců pochází z městského prostředí. Zároveň tato část nových zemědělců rozumí lépe poptávce lidí z města a umí se lépe propojovat se svými spotřebiteli. Zaměřují se zejména na zemědělskou činnost s vysokou přidanou hodnotou jako je ekologické zemědělství, zpracovávání produktů přímo na farmě, faremní obchod a další i mimo faremní aktivity, jako třeba turismus či sociální služby. Kvůli vysokým cenám a obtížnému přístupu k půdě začínají na menších farmách než zemědělci, kteří pochází ze zemědělských rodin.

Nicméně, oproti České republice v těchto zemích naleznete systémy praktického vzdělávání, které i zemědělcům bez zkušeností a bez přístupu k půdě usnadní cestu za změnou v oboru. Jedná se například o inkubační farmy, kde si mohou začínající zemědělci pronajmout část pozemku a s veškerým zemědělským zázemím si hospodaření vyzkoušet, dále různé systémy stáží a zemědělských kurzů. Centrum Konipas tak bude první vlaštovkou praktického zemědělského vzdělávání v českém prostředí. Stážisté si vyzkouší, co to znamená provozovat malou ekologickou farmu, projdou si celou sezónou pěstování zeleniny, péči o zvířata, zpracovávání faremních produktů či komunikaci se spotřebiteli. Stážistům bude k dispozici ubytování, stravování i základní kapesné.