fbpx

S Nadací Open Society Fund vytváříme Konipasí komunitu

foto Kamila Koláříková

Pro fungování čehokoliv v životě je dnes nutné mít pevnou základnu podporovatelů, komunitu stejně smýšlejících lidí, kteří věří ve stejnou věc. V oblasti ekologického komunitou podporovaného zemědělství to platí obzvlášť. Pro fungování Vzdělávacího centra Konipas je komunita a její budování zcela zásadní. Bez dobrovolníků, přispěvatelů, zapálených studentů a jiných stejně nadšených lidí by to zkrátka nešlo. V objemu práce je takřka nemožné zajišťovat vše vlastními silami. Proto jsme se na podzim loňského roku zapojili do dotačního programu Nadace Open Society Fund a z programu Stronger Roots jsme získali prostředky na podporu našeho projektu zaměřeného právě na budování Konipasí komunity. Díky této nemalé finanční pomoci se naše práce a činnost centra Konipas mohla posunout zase o kousek dál. 

I když se cíli vybudovat důstojné zázemí pro stážisty, studenty i odbornou veřejnost blížíme jen zvolna, mohli jsme díky dotacím naplnit v rámci projektu další z našich cílů zaměřených na podporu komunity. Tím je například propojování odborné veřejnosti z různých zemědělských odvětví. S tím souvisí přednáška spolupořádaná s našimi partnery a odborníky z Czech Organics za účasti kolegů z Rakouska v prostorách obecní knihovny v Jindřichovicích pod Smrkem, zaměřená na výzkumy kvality půdy na pozemcích farmy Lukava i centra Konipas, a na kterou se sjela řada malých i větších zemědělců, producentů potravin i odborné veřejnosti z různých zemědělských odvětví z různých koutů České republiky. 

Foto Zuzana Mužová
Foto Zuzana Mužová

Víme, jak důležité je také budovat a podporovat komunitu mladých zemědělců a farmářů tak, aby v oboru, pro který se nadchli také zůstali a viděli v tom smysl. Proto usilovně rozvíjíme naše vztahy s Farmářskou školou v Praze. Farma Lukava, iniciátor vzniku a jeden ze zakladatelů Centra Konipas umožňuje na svých pozemcích a pozemcích centra Konipas učit se ekologickému, živému zemědělství v současné chvíli dvěma studentům. Ti zároveň v prozatímním ubytování v podobě důstojně zrekonstruované maringotky po celou sezónu bydlí a testují si odolnost svého zemědělského ducha. Pro princezny na hrášku tento obor zkrátka není. 

I díky upevňování vztahů nejen s Farmářskou školou, ale i například se Střední školou hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu věříme, že zájemců o praxi u nás bude přibývat nejen z řad vysokoškoláků, ale i z řad studentů středních škol. Právě komunitu studentů středních škol i mimo zemědělské obory považujeme za jednu z prioritní cílových skupin.

Foto Martin Rosenbaum

Zemědělský subjekt Farma Lukava je živým důkazem toho, co na Konipasu chceme učit a už také učíme. Udržitelně, bez chemie, s pomocí koňské síly, rukama a v souladu s přírodou pěstuje na 2,5 Ha 100% BIO zeleninu, kterou v systému KPZ pravidelně od června do listopadu zásobuje na 70 rodin/podílníků. A to už čtvrtou sezónu. Za tu dobu jsme z řad podílníků získali i několik stálých dobrovolníků, kteří pomáhají nejen v záhonech Lukavy, ale dobrovolně se účastní i na projektech centra Konipas, jako jsou například výsadby stromů či pomoc při sklizni brambor. 

Foto Zuzana Mužová
Foto Zuzana Mužová

Díky dotačnímu programu jsme mohli najmout také odborníky, kteří nám poskytují druhy služeb umožňující hladký chod centra. Jako, např. administrativní pracovníky zajišťující klientský servis a komunikaci s různými subjekty zapojenými do projektu Konipas nebo  specialisty na oblast sociálních sítí a webu, kteří nám poskytují odborné poradenství, připravují texty, tiskové zprávy apod. . Díky tomu pokročila i revize našich webových stránek, pracujeme na novém vizuálu a rýsuje se i logo Vzdělávacího centra Konipas, které brzy představíme.